Regulamin

I. Informacje ogólne

Sklep internetowy Agrosimex On-line działający pod adresem www.sklep.agrosimex.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży akcesoriów ogrodniczych zarówno dla profesjonalistów, jak i działkowców. Właścicielem sklepu jest Agrosimex Sp. z o. o., z siedzibą w Golianach 43, 05-620 Błędów (mazowieckie). NIP: 797-15-81-032.

Spółka została wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców w XIV Wydziale Gospodarczym KRS Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000073347, kapitał zakładowy spółki: 500.000,00 PLN

Adres do korespondencji:

Agrosimex Sp. z o.o.
Goliany 43
05-620 Błędów

Agrosimex Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie RP oraz sprzedaż bezpośrednią poprzez sieć sklepów stacjonarnych .

Telefoniczny i wirtualny kontakt z pracownikami jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Korzystanie z serwisu www.sklep.agrosimex.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad dotyczących prywatności sklepu Agrosimex On-line.

II. Informacje o produktach

Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego Agrosimex On-line nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ceny towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu Agrosimex On-line nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia.

Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Sklepie Agrosimex On-line wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu.

W przypadku niezależnej od Sklepu Agrosimex On-line zmiany ceny produktu lub niektórych parametrów technicznych, nasz pracownik jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Klienta i umożliwienia wycofania zamówienia.

Sklep Agrosimex Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, wycofania ze sprzedaży niektórych produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której z przyczyn obiektywnych, zamówionego towaru nie będzie w magazynie, Klient jest bezzwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość wyboru między zmianą kupowanego towaru na inny, dłuższym czasem realizacji lub rezygnacją z zamówienia.

III. Zamówienie i zapłata

Zamówienia można składać na 3 sposoby:

1. poprzez formularz zamówieniowy dostępny na stronie internetowej www.sklep.agrosimex.pl
2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@agrosimex.pl.
3. telefonicznie pod numerem (0-48) 66 80 842 w dni powszednie w godz. 8:00 do 16:00.

Kupujący obowiązany jest do podania numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zamówienia.

Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówień oraz listy elektroniczne o wątpliwej treści nie będą rozpatrywane. W przypadku braku akceptacji zamówienia przez sklep Agrosimex On-line w terminie 5 dni, zamówienie uznaje się za nieważne.

Spółka Agrosimex nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu. Wówczas, Kupujący zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę. W przeciwnym wypadku, umowę uważa się za nieważną, a środki pieniężne podlegające zwrotowi, pomniejsza się o koszty wysyłki (*dotyczy przedpłaty na konto).

Do każdej przesyłki dołączony zostaje paragon fiskalny, będący pierwszorzędnym dokumentem uprawniającym do korzystania z prawa gwarancji, reklamacji lub zwrotu towaru.

Agrosimex Sp. z o.o. wystawia faktury VAT na życzenie Klienta. Aby ją otrzymać należy podczas składania zamówienia dopisać lub poinformować o tym obsługę sklepu podając dane firmy. Faktury VAT nie wystawiamy po zrealizowaniu zamówienia, gdyż jej odpowiednikiem jest paragon fiskalny.

Zamówione towary są dostarczane na adres do wysyłki, zależnie od wyboru Klienta - za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Koszty wysyłki zależą od wagi towaru i widnieją na stronie z pełnym opisem.

Zapłaty za towar dokonać można za pomocą przedpłaty na konto lub gotówką przy odbiorze (za pobraniem).
Dostepne opcje dostawy za pobraniem:

 • Poczta Polska - Paczka 48 h - do 20 kg
 • Przesyłka Kurierska - opłata ustalana insywidualnie na życenie klienta.


Posiadamy następujące konta bankowe:

1. Bank Handlowy w Warszawie S.A.
95 1030 1508 0000 0008 0027 6004

Klient ma możliwość w obecności spedytora (dostarczyciela), sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli kupujący stwierdzi takie uszkodzenie, należy w obecności spedytora sporządzić protokół reklamacyjny niezbędny do uznania reklamacji.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane jedynie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roąlin określone w ustawie o środkach ochrony roślin.

IV. Realizacja zamówień. Wysyłka towaru

Momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży między Sklepem Agrosimex On-line a Klientem jest moment, w którym przedstawiciel sklepu drogą telefoniczną lub e-mailem potwierdza, że zamówienie zostaje skierowane do realizacji (zostaje umówiona konkretna data wysyłki towaru).

Produkty z adnotacją jest - wysyłka do 24h :
Zamówienia tych produktów z wyborem płatności przy odbiorze są realizowane i wysyłane w ciągu 24h od chwili zakupu, z wyłączeniem sobót i dni świątecznych. W zamówieniach, w których Klient wybrał przedpłatę na konto, realizacja uwarunkowana jest zaksięgowaniem wpływu środków pieniężnych na jedno z naszych kont bankowych, zaś wysyłka odbywa się w ciągu 24h od daty wpływu tych środków.

Produkty z adnotacją jest - wysyłka do 7 dni :
Zamówienia tych produktów są kompletowane, pakowane i wysyłane najpóźniej w siódmym dniu licząc od dnia potwierdzenia zamówienia.

Termin dostawy w obu przypadkach liczony od momentu wysłania towaru, miarkuje się na 24h do 2 dni roboczych jeżeli wybrano firmę kurierską oraz 2-4 dni robocze, jeżeli dostawcą jest Poczta Polska.

Agrosimex Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niej zależne. W sytuacji zaginięcia przesyłki dostarczanej przez Pocztę Polską, po otrzymaniu od Klienta informacji o takiej treści, Agrosimex Sp. z o.o. po upływie 21 dni od daty wysłania towaru, składa wniosek o postępowanie reklamacyjne w placówce pocztowej. Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela Poczty Polskiej, Agrosimex kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki towaru lub anulowania zamówienia i zwrotu gotówki.

V. Prawo odstąpienia od umowy

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
Agrosimex Sp. z o. o.
Goliany 43,
05-620 Błędów

z dopiskiem: obsługa sklepu internetowego


Uwaga! Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
 2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Agrosimex Sp. z o. o.
Goliany 43,
05-620 Błędów
admin@sklep.agroismex.com.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

VI. Reklamacja

Wszystkie produkty objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji.

Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).

Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie wraz z reklamowanym towarem. Towar należy odesłać przesyłką pod adresem sklepu na adres Spółki Agrosimex Sp. z o.o. wskazanym w pkt. I. niniejszego Regulaminu.

Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę zakupową.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

W przypadku, gdy przedmiot zamówienia był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamacje należy odesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka ekonomiczna). W takim przypadku Spółka zwróci Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.

Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową. W przypadku, gdy rozmiar towaru wybrany przez kupującego okaże się nieprawidłowy, istnieje możliwość wymiany towaru na prośbę Klienta, z zastrzeżeniem, iż koszty zwrotu i wysyłki pokrywa kupujący.

VII. Roszczenia sporne

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Agrosimex Sp. z o.o., której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Agrosimex Sp. z o.o. będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia pkt. V niniejszego Regulaminu "Prawo odstąpienia od umowy".

Agrosimex Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.sklep.agrosimex.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.”