Nawóz NPK NPK 6-20-30 Polifoska 6 50kg

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 836
 • Producent: Grupa Azoty
 • Waga: 50 kg
 • Dostępność: W sprzedaży
 • szt.
 • 90,00 zł

Polifoska 6 jest nawozem powodującym dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy, proporcjonalny ich rozwój od okresu powschodowego. Zwiększa odporność roślin, a stosowany przedsiewnie zwiększa ich mrozoodporność, odporność na susze. Wpływa na pełne kwitnienie i równomierne dojrzewanie oraz na poprawę jakości i wierny, wysoki plon. 

Polifoska 6 50kg Składniki:

 • azot amonowy (N-NH4)(6%),
 • pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie(20%),
 • tlenek potasu (K2O)(30%),
 • trójtlenek siarki (SO3)(7%).

Polifoska 6 NPK 6-20-30-(7) Działanie :

 • Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby,
 • Azot w formie amonowej jest wolno pobierany przez rośliny,
 • Azot w formie amonowej wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu.
 • Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie.
 • Skład chemiczny nawozu powoduje dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy, proporcjonalny ich rozwój od okresu powschodowego,
 • Skład chemiczny nawozu zwiększa odporność roślin,
 • Nawóz stosowany przedsiewnie zwiększa ich mrozoodporność,
 • Nawóz stosowany przedsiewnie zwiększa odporność na susze,
 • Nawóz stosowany przedsiewnie zwiększa wpływa także na pełne kwitnienie
 • Nawóz stosowany przedsiewnie zwiększa równomierne dojrzewanie
 • Wpływa na poprawę jakości i wierny, wysoki plon.

Przeznaczenie: nawożenie rzepaku,

 

Polifoska 6 nawóz wieloskładnikowy B.1.1. w kg/ha (A) dawkowanie

ROŚLINA

ZASOBNOŚĆ GLEBY W FOSFOR                     I POTAS

bardzo niska    i niska

średnia (B)

wysoka i bardzo wysoka

Zboża ozime i jare – na każdą 1 t ziarna

60

40

25

Rzepak – na każdą 1 t nasion

120

90

60

Groch, bobik – na każdą 1 t nasion

85

60

30

Łubin – na każdą 1 t nasion

100

75

40

Ziemniak na oborniku (D) – na każde 10 t bulw

80

35

20 kg K

Ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw

120+23 kg K (C)

80+26 kg K

40+30 kg K

Burak cukrowy bez obornika – na każde 10 t korzeni

nie uprawiać

60+20 kg K

35+15 kg K

Burak pastewny na oborniku – na każde 10 t korzeni

60+20 kg K

35+15 kg K

25

Kukurydza na silos na oborniku – na każde 10 t zielonej masy

70

55

35

Kukurydza na ziarno – na każdą 1 t ziarna

60+20 kg K

40+20 kg K

30

Łąki i pastwiska – na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy

85+33 kg K

75+30 kg K

50

Trawy w uprawie polowej i trawy z motylkowatymi – na każde 10 t masy zielonej

100+50 kg K

70+40 kg K

25

(A) w zależności od przewidywanego plonu obliczyć dawkę Polifoski® 6, np. plon ziarna pszenicy 5 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas stosować po 40 kg Polifoski® 6 na każdą 1 tonę przewidywanego plonu ziarna (odczyt z tabeli) x 5 = 200 kg/ha Polifoski® 6 lub np. plon bulw ziemniaka 30 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas uprawianego na 25 t/ha obornika, stosować po 35 kg Polifoski® 6 na każde 10 ton przewidywanego plonu bulw (odczyt z tabeli) x 3 = 105 kg/ha Polifoski® 6.

(B) jeżeli nie jest znana zasobność gleby, zaleca się dawki w wysokości jak dla gleby średnio zasobnej, do czasu wykonania analizy gleby;

(C) kg/ha soli potasowej 58-60%;

(D) zalecana dawka obornika pod ziemniaka 25 t/ha, pod kukurydzę na silos i pod buraka 35 t/ha.

 

Waga: 50 kg