Klerat KB kostka woskowa 5 kg

  • Dodaj recenzję:
  • Dostępność: Brak
  • szt.
  • Cena netto: 164,73 zł 177,91 zł
  • Niedostępny

KLERAT KB

Klerat KB jest antykoagulantem. Zabija szczury i myszy po jednorazowym jego pobraniu. Jest skuteczny przeciwko osobnikom odpornym na warfarynę i inne antykoagulanty. Gryzonie giną po kilku dniach, toteż nie występuje u nich nieufność do podawanej trutki.

Sposób stosowania

 

Trutkę umieszcza się w skrzynkach lub innych odpowiednich pojemnikach wewnątrz budynków lub w ich pobliżu, w miejscach występowania gryzoni. Punkty wyłożenia trutki sprawdzać w odstępach tygodniowych i uzupełniać aż do momentu ustania pobierania. Zanieczyszczoną przynętę należy zastąpić nową. 

 

Środki ostrożności 

 

Klerat KB jest środkiem szkodliwym dla ludzi i zwierząt. Stosować wewnątrz zabudowań lub w ich pobliżu. Nie dotykać preparatu gołymi rękami, unikać kontaktu z ustami. Trutkę wykładać w miejscach zabezpieczonych przed dostępem dzieci, zwierząt i ptactwa domowego. Wyszukiwać i palić lub zakopywać szczątki zatrutych gryzoni. Po zakończeniu akcji zwalczania usunąć resztki trutki i pojemniki, do których była wykładana oraz puste opakowania i natychmiast spalić lub zakopać w ziemi z dala od studzien i innych zbiorników wodnych. Umyć ręce i odsłonięte części skóry przed jedzeniem i po pracy. Preparat przechowywać w oryginalnych opakowaniach z dala od żywności, naczyń domowych i pasz, pod zamknięciem.