Certicor 050 FS 5L

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 17873
  • Producent: Syngenta
  • Waga: 5.5 kg
  • Dostępność: Brak
  • szt.
  • 562,72 zł
  • Niedostępny

CERTICOR 050 FS 5L jest to środek grzybobójczy w formie płynnego koncentratu o działaniu układowym, przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego pszenicy ozimej i jarej, jęczmienia ozimego i jarego, pszenżyta jarego oraz owsa w celu zwalczania chorób grzybowych.

 

Producent: Syngenta

 

Zaprawa do zboża CERTICOR 050 FS 5L - dawkowanie

Uprawa

Agrofag

Maksymalna dawka

Zalecana ilość wody

Pszenica ozima i jara

zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy

100 ml/100 kg ziarna

500-900 ml wody

Jęczmień ozimy i jary

zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, głownia pyląca jęczmienia

100 ml/100 kg ziarna

500-900 ml wody

Pszenżyto jare

zgorzel siewek

100 ml/100 kg ziarna

500-900 ml wody

Owies

zgorzel siewek

100 ml/100 kg ziarna

500-900 ml wody

 

Zaprawa nasienna CERTICOR 050 FS 5L - TECHNIKA ZAPRAWIANIA

Zaprawiać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych, zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki. Przed rozpoczęciem zaprawiania, zaprawiarkę poddać kalibracji.

 

 

CERTICOR 050 FS SPORZĄDZANIE ZAWIESINY DO ZAPRAWIANIA

Ściśle przestrzegać właściwego dawkowania środka. Przed użyciem wstrząsnąć. Zawiesinę do zaprawiania sporządzić w zbiorniku zaprawiarki lub w oddzielnym naczyniu. Do połowy wymaganej ilości wody dodać odpowiednią ilość zaprawy Certicor 050 FS. Uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, dokładnie mieszając. Gotowa zaprawa może być użyta w czasie 24 godzin od momentu jej sporządzenia. Zaprawiać z włączonym mieszadłem. Ilość wody jest związana z typem zaprawiarki oraz wilgotnością ziarna. Większa ilość wody na ogół poprawia wyrównanie pokrycia ziarna zaprawą. Zaprawiony materiał siewny powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.

 

 

Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami). Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Kupującym środki ochrony roślin musi być osobą trzeźwą. Korzystając z oferty oświadczasz, że spełniasz wyżej wymienione warunki.

 

Rozmiar: 5 L